Ortsregister (( - B)

Personregister    Efternamnsregister    Tillbaka

( - B C - F f - G H - H I - K L - L M - N O - S T - T U - V W - Å Ö - Ö

( No 99) Brynäs, Gävle Heliga trefaldighet

Jonsson, Karl Johan (1866-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

1 A Roten Njurshammarstugan Årdala (D)

Nilsdotter, Anna (1760-) ansedel2.gif

20 R. Rolfsta, Forsa (Gävleborgs län, Hälsingland)

Hallin, Johan Henrik (1844-1918) ansedel2.gif

25 Gnetteryd Tving (K)

Gertsson Blomqvist, Albert (1877-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

2dra gardet Stocholm

Hellberg, Karl Fredrik (1831-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

6te.qvarteret Nyby, Avesta Kopparbergs län (W)

Andersson f Anderstedt, Johanna (1830-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Adolf Fredrik (Stockholms stad, Uppland)

Andersson f. Lönnqvist, Tekla Maria (1870-1951) ansedel2.gif

Andersson, Anders Fritiof (1872-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Albrektsvägen 92, Norrköping (Östergötlands län)

Magnusson f. Anderstedt, Johanna Maria (1872-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Johan Peder (1867-1951) ansedel2.gif

Aliforsgatan 6 C 644 32 Torshälla Eskilstuna kn (D)

Gimling, Ulla Johanna (1928-2011) ansedel2.gif

Allm Bb. Engelbr.

Anderstedt, Ingrid (1928-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Amerika, Massachusetts

Mattsson, Karl Albert (1892-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Amerika

Eriksson, Karl Richard (1876-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Annebodav 31, Vi Älvsjö (Stockholms län)

Blomberg f. Magnusson, Elsa Maria (1905-1991) ansedel2.gif ansedel2.gif

Arboga (U)

Olsson, Elsa Elenora (1891-1917) ansedel2.gif

Arboga (Västmanlands län, Västmanland)

Johansson f Karlsson, Astrid Irene (1920-2005) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nordin, Torsten (1916-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif

Arboga landsförsamling (Västmanlands län)

Nordin, Per Vilhelm (1847-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Arboga Lansf. (Västmanlands län)

Andersson, Stina Lovisa (1847-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Arboga Lansförsamling (U)

Karlsson, Axel Martin (1911-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif

Arboga stadsförs (U)

Danielsson, Sonja Irene (1941-1995) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Arboga(U); Hässleholm(L)

Anderstedt, Jan Anders (1941-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nordin, Britt Inger (1946-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Arboga, Arboga stadsförs.

Anderstedt, Anders Herbert (1908-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Arboga, landf.

Larsdotter, Christina (1778-) ansedel2.gif

Arboga, landsf.

Gustafsson, Anders (1817-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Gustaf (1776-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Arboga, stadsförs (U)

Anderstedt, Björn Anders (1963-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nordin, Britt Inger (1946-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Arboga

Johansson f Karlsson, Astrid Irene (1920-2005) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nordin, Britt Inger (1946-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nordin, Torsten (1916-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif

Arvika Stadsförsamling, Värmlands län

Anderstedt f Kjellberg, Sonja Greta Charlotta (1893-1985) ansedel2.gif

Asarum

Nilsson, Sigfrid Herman (1892-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Asker (T)

Börjelsdotter, Lena (1797-) ansedel2.gif

Ersdottet, Britta Maja (1834-) ansedel2.gif

Olsdotter, Brita (1799-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Lars (1785-1837) ansedel2.gif

Asker, Örebro län

Andersdotter, Britta (1775-) ansedel2.gif

Asker

Andersdotter, Sara Lisa (1828-) ansedel2.gif

Ersson, Lars (1809-1875) ansedel2.gif

Aspeboda (Kopparbergs län)

Eriksson f. Åmark, Elin Karolina (1856-1932) ansedel2.gif

Aspö, Tosterö (Kopparbergs län, Dalarna)

Tofte f. Olsson, Ingrid (1899-1956) ansedel2.gif

Tofte, Johan Erik (1890-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Avesta (Kopparbergs län)

Anderstedt f Andersdotter, Maria (1849-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Anderstedt, Anders Gustaf (1889-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Avesta (W)

Andersson, Anna Josefina (1873-1931) ansedel2.gif

Anderstedt, Anna Wilhelmina (1890-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Anderstedt, Karl Johan (1883-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Anderstedt, Sven Gunnar (1898-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svanberg, Märta Ingegärd Villhelmina (1909-2004) ansedel2.gif ansedel2.gif

Söderlund, August (1890-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif

Avesta kn (Kopparbergs län, Dalarna)

Lindberg, Agnes Naimi Matilda (1910-1972) ansedel2.gif

Lindberg, Anders Helmer (1901-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif

Axnäs, Ärla (D)

Andersdotter, Maja Stina (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Backstugan, Vreta Gryt Södermanlands län (D)

Ersson, Anders (1782-1832) ansedel2.gif

Olsdotter, Maja (1796-) ansedel2.gif

Backstugan, Vreta roten, Gryt(D)

Ersson, Anders (1782-1832) ansedel2.gif

Backstugan, Vreta roten, Gryt(U D)

Andersdotter, Emma Anna Sofia (1823-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Badelunda (U)

Anderstedt, Anders (1821-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Badelunda, Västmanlands län

Larsson, Carl Gottfrid (1889-1982) ansedel2.gif

Balsta, Eskilstuna Kloster, (Södermanlands län, Södermanland)

Eriksson, Carl Erik (1868-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Balsta, Stenkvista (D)

Andersson, Lars (1746-1818) ansedel2.gif

Jansdotter, Anna (1747-1834) ansedel2.gif

Banvaktsstuga nr 38 Broby, Torpa (U D)

Gustavsson, Otto (1852-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Barkhyttan, Torsåker (Gävleborgs län)

Jansson f Persdotter, Anna Greta (1857-1918) ansedel2.gif

Jansson, Johan (1851-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bastmora, Västanfors (U)

Andersdotter, Maja Kajsa (1805-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsheds småskola, Svärdsjö (Kopparbergs län)

Tofte f. Eriksson, Ruth Elisabeth (1881-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bennbo, Karbenning (U)

Anderstedt, Anna (1816-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bennbo, Karbenning Västmanland län (U)

Anderstedt, Maria Christina (1827-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bennbo, Karbenning, Västmanlands län (U)

Anderstedt, Maria Christina (1827-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersson, Anders Gustaf (1850-1912) ansedel2.gif

Berg No 2, Torsåker (X)

Olsson Östlund, Olof (1838-1906) ansedel2.gif

Berg No 4, Torsåker (X)

Anderstedt f Jonsson, Iris Cecilia (1912-1991) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg no. 4, Torsåker (X)

Anderstedt f Jonsson, Iris Cecilia (1912-1991) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg nr 2, Torsåker (Gävleborgs län, Gävleborg)

Jansson, Karl Erik (1847-1940) ansedel2.gif

Berg nr 2, Torsåker (X)

Jansson, Wilhelm Axel (1880-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg Nr 4 Torsåker Hofors Kn (X)

Jonsson, Karl Johan (1866-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg nr1, Torsåker

Anderstedt, Ingrid Kristina (1918-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Torsåker (Gävleborgs län, Gävleborg)

Egnell f Jansson, Naimi Teresia (1915-2009) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson f. Jansson, Margareta Sylvia (1908-2007) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson f Östlund, Berta (1887-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Bernt Sigfrid (1917-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Wilhelm Axel (1880-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Torsåker (X)

Jansson f Eriksdotter, Anna Stina (1853-1916) ansedel2.gif

Jansson f Östlund, Berta (1887-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Axel Bertil (1913-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Wilhelm Axel (1880-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Torsåker (Gävleborgs län, Gästrikland)

Östlund f Anderdotter, Margta (1851-1934) ansedel2.gif

Berga (Årsunda)

Persson f Olsdotter, Anna (1810-1897) ansedel2.gif

Berga 1.a rote Uthedes, Årsunda (X)

Larsson f Jansdotter, Anna (1836-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Berga Uthedes, Årsunda (Gävleborgs län, Gästrikland).

, Christina (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif

, Olof (1826-) ansedel2.gif ansedel2.gif

, Pehr (1825-1825) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson f Olsdotter, Anna (1810-1897) ansedel2.gif

Persson, Jan (1805-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Berga Uthedes, Årsunda (X)

Larsson f Jansdotter, Anna (1836-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Lars (1834-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundqvist, Per Olof (1879-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Brita (1801-1833) ansedel2.gif

Berga Årsunda (X)

Larsson f Jansdotter, Anna (1836-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Lars (1834-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Berga Årsunda

Persson, Jan (1805-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Berga, Årsunda (Gävleborgs län, Gästrikland).

Larsson Blomquist, Johan (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson f Jansdotter, Anna (1836-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Lars (1834-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Lars (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berga, Årsunda (X)

Jonsson f Larsdotter, Anna Elisabet (1874-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Lars (1834-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundqvist, Per Olof (1879-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Brita (1801-1833) ansedel2.gif

Persdotter, Brita (1756-) ansedel2.gif

Persson, Jon (1766-) ansedel2.gif

Berga, Årsunda Gävleborgs län (X)

Ersson f. Larsdotter, Kristina (1836-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergsgården, Hofors (X)

Mattsson f Andersson, Elin Margareta (1896-1977) ansedel2.gif

Mattsson, Karl Albert (1892-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergsjö (X)

Blomberg, Anna Kajsa (1847-)

Hallin f Blomberg, Anna Kajsa (1847-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergsroten n:r 11 enl. allmänningen

Jonsson, Karl Johan (1866-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergsåker Nr: 4 Selånger Västernorrlands län (Y)

Tjernberg f. Häger, Kristina Charlotta (1880-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergvisbo, Hofors (X)

Anderstedt, Anders Herbert (1908-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergvreten allmänning, Berg No 4, Torsåker (X)

Anderstedt f Jonsson, Iris Cecilia (1912-1991) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergvreten allmänning, Berg No 4, Torsåker Hofors Kn (X)

Jonsson, Karl Johan (1866-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergvreten no 1 Torsåker (X) sidan 670 rad 22 församlningsboken

Häger, Anders Vilhelm (1888-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergvreten no 1 Torsåker (X) sidan 671 rad 5 församlningsboken

Häger, Anders Vilhelm (1888-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif

Biörsbo Söderbärke (W)

Andersdotter, Catrina (1747-) ansedel2.gif

Hedfors, Gamla Anders (1771-1835) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna (1778-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Per (1754-) ansedel2.gif

Bjurfors Presthytte Rote, Västerfärnebo Västmanlands län (U)

Anderstedt, Maria Christina (1827-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersson, Anders Gustaf (1850-1912) ansedel2.gif

Bjurfors, Västerfärnebo B:3 1862-1894 Bild 85 nr: 40

Anderstedt, Maria Christina (1827-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bjursäter, Ärla (D)

Andersdotter, Maja Stina (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bjuv

Anderstedt f Nilsson, Leif Ronny (1963-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björkbacken Tibble, Badelunda (U)

Anderstedt, Anders (1821-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Björkskog

Danielsdotter, Christina (1791-) ansedel2.gif

Björksta Västmanlands län

Karlsson, Gustaf Bernhard (1885-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Karl Axel (1880-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björskog (Västmanlands län)

Eklund, Maija Lotta (1816-) ansedel2.gif

Bleckaregatan. Vret 197 Sundsvall stad (Västernorrlands län, Medepad)

Tjernberg f. Häger, Kristina Charlotta (1880-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bodalsv 10 Lidingö

Anderstedt f Palmberg, Ebba Teresia (1894-1986) ansedel2.gif

Boken XIII Malmö St. Johannes (M)

Gertsson Blomqvist, Albert (1877-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bokenäs, Trollhättan

Löfgren f. Anderstedt, Birgitta Britt-Marie Maria Kristina (1955-2017) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bolagshagen Norberg (U)

Anderstedt, Johan August (1860-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bolagshagen, Kallmora nr2, Norberg(U)

Anderstedt, Johan August (1860-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hallin f Anderstedt, Anna Sofia (1887-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bolagshagen, Norberg

Anderstedt, Per Axel (1880-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bondgrufvan, Norberg (Västmanlands län, Västmanland)

Anderstedt, Ernst August (1864-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bondgruvan Mossgruve Skifteslag, Norberg (U)

Anderstedt, Carolina (1862-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Anna (1884-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bondgruvan, Norberg (U)

Anderstedt, Anders Gustaf (1860-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif

Anderstedt, Carl Eric (1836-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Anderstedt, Carolina (1862-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Anderstedt, Ernst August (1864-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Isaksdotter, Anna Greta (1820-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bongruvan, Norberg (U)

Anderstedt, Augusta (1866-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif

Anderstedt, Carl Eric (1836-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Borgsjö kn (Västernorrlands län, Medelpad)

Hallin, Karl Johan (1881-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Borgvik (S)

Wennberg, Anders Viktor (1860-1922) ansedel2.gif

Borlänge sjukhus

Jonsson, Elsa Valborg (1907-1991) ansedel2.gif

Borås Caroli, Borås (Älsborgs län, Väsergötland)

Grad, Gustaf Hjalmar (1884-1963) ansedel2.gif

Borås Gustaf Adilf, Älvsborgs län

Persson f. Grad, Daga Maria (1916-2005) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Harry Alfons (1918-2011) ansedel2.gif

Bovik nr:1 Årsunda (Gävlaborgs lån)

Larsdotter, Britta (1780-) ansedel2.gif

Persdotter, Anna (1754-1823) ansedel2.gif

Persson, Per (1780-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bovik, Årsunda (Gävlaborgs lån)

Persson, Per (1745-1801) ansedel2.gif

Box 8548 Sandviken3, Ovansjö (Gävleborgs län)

Nordström, Per Arvid (1893-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Brattberget nedre

Nordin, Torsten (1916-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brattberget

Nordin, Torsten (1916-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brevik, Ärla (D)

Andersdotter, Maja Stina (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bro (Stockholms län, Uppland)

Anderstedt, Fredrik Håkan (1977-) ansedel2.gif

Bro, Ovansjö

Anderstedt, Karl Evert (1902-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Broby - Stor Åby Rote, Torpa (D, U)

Abenius, Ingeborg Ottiliana (1847-1880) ansedel2.gif

Andersson, Anders (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Erik Oscar (1870-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Broby 1, Torpa (D, U)

Andersson, Anders (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Broby Banvaktstuga Nr 38 , Torpa (D, U)

Gustavsson, Otto (1852-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Broby egor, Torpa (D, U)

Gustavsson, Otto (1852-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Broby no 1, Tumbo (D)

Andersson, Anders (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Broby soldattorp, Tumbo (Södermanlands län)

Gustavsson, Otto (1852-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Broby, Tumbo (södermanlands län)

Gustavsson, Otto (1852-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Broddbov. 6, 733 00 Sala

Lindroth, Per Pelle Jonas (1911-1988) ansedel2.gif

Brogr 24 Upp Väsby

Lidheim, Artur Valdemar (1916-1979) ansedel2.gif

Bron, Norberg (U)

Persdotter, Anna (1821-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bruket, Skultuna Västmanlands lään

Karlsson, Gustaf Bernhard (1885-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brunneby Östergötlands l.

Johansson, Vilhelmina Augusta (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Samuelsson, Johan (1798-) ansedel2.gif

Bräcke (Jämtlands län)

Hallin, Anders Gustav (1870-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Brännkyrka )Stockholms stad, Södermanland)

Gustafsson, Matilde Teresia (1881-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäckeby, Västerås Lundby (Västmanlands län)

Andersson, Amanda (1861-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäcktorp, Boo (Stockholms län)

Gustafsson, Gustaf (1842-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäfve

Andersson, Karl Emanuel (1830-1899) ansedel2.gif

Bålsta, Skokloster Håbo (Uppsala län)

Anderstedt f. Källman, Barbro Ingegärd (1936-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bönneryds rote Lännäs (T)

Carlsdotter, Stina Cajsa (1803-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif

( - B C - F f - G H - H I - K L - L M - N O - S T - T U - V W - Å Ö - Ö

Personregister    Efternamnsregister    Tillbaka

Framställd 2018-03-22 med hjälp av Disgen version 2016.